Polityka prywatności i plików cookies

1. Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1
i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. zwana w skrócie RODO.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest COMBOX z siedzibą przy ulicy Augustówka 22c/d, 02-981 Warszawa. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować na adres e-mail: kontakt@combox.pl bądź pod numerem telefonu: 888 688 399.

3. Czyje i jakie dane przetwarzamy?

Działając jako administrator, pozyskujemy tylko te dane, które są nam niezbędne
do realizacji umowy lub dane, które zostały nam przekazane dobrowolnie przez naszych Klientów w ramach wykonywania zawartej umowy.

W szczególności:

 • dane kontaktowe (w tym osobowe) przekazywane przez Państwa poprzez wysyłanie poczty elektronicznej (e-mail) na adresy e-mail podane na naszej stronie internetowej,
 • dane kontaktowe przekazywane przez Państwa dobrowolnie poprzez korzystanie
  z formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej.

Przetwarzamy również dane nie mające charakteru osobowego – przetwarzane w celach statystycznych bądź ulepszenia/ułatwienia korzystania z naszego serwisu:

 • dane pozostawiane w ramach poruszania się po naszych stronach w postaci plików cookies,
 • logi serwera (m.in. adres IP, domena).

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Główny cel przetwarzania Państwa danych osobowych to prawidłowa realizacja dyspozycji naszych Klientów oraz wykonanie w sposób właściwy umowy, którą zawarliśmy.

Oprócz tego możemy wykorzystać posiadane dane osobowe do marketingu usług własnych – poprzez wysyłkę informatorów, newsletterów, informacji o ofertach, promocjach
czy nowych usługach.

Możemy również wykorzystać dane otrzymane od naszych Klientów do działań rozwojowych, poprzez prowadzenie badań rynku oraz badań satysfakcji.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Korespondencja e-mail oraz tradycyjna:

 • w przypadku danych przekazywanych poprzez formularze kontaktowe – wyrażona przez Państwa zgoda – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • w przypadku danych przekazywanych poprzez kontakt e-mail – Państwa zgoda wyrażona w postaci zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  a także Państwa prośba (np.: zapytanie ofertowe) o podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • reklamacje, odstąpienia od umowy – dane przekazywane są na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • niezbędność danych do świadczenia usługi (np.: wystawienie faktury, zamówienia) – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • pozostałe cele – prawnie uzasadniony interes administratora danych – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

Nie ma takiej potrzeby. Swoje dane podają nam Państwo dobrowolnie w poszczególnych przypadkach: jeśli chcą się Państwo skontaktować z nami poprzez formularz kontaktowy, bądź poprzez adres/adresy e-mail podane na naszej stronie.

7. Pliki cookies

Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi przesyłanymi przez serwer WWW
i zapisywanymi w pamięci urządzenia końcowego użytkownika (komputer, tablet). Pliki te informują serwer WWW, np.: o kolejnych odwiedzinach strony internetowej przez użytkownika serwisu www. Najczęściej i w większości przypadków pliki te używa się do:

 • ułatwienia i usprawnienia działania strony internetowej/serwisu www
 • ułatwiają użytkownikowi końcowemu poruszanie się po serwisie i korzystanie z niego
 • umożliwiają monitorowanie i analizowanie ruchu na stronie internetowej (w celach statystycznych)

Nie wykorzystujemy danych zapisanych w plikach cookies do identyfikacji użytkowników, dane te wykorzystujemy jedynie dla celów statystycznych oraz ewentualnego ulepszenia korzystania z serwisu www.

Nasza strona korzysta z plików cookies zwanych inaczej „ciasteczkami”. Nasz serwis internetowy używa tych plików w celach statystycznych oraz w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu. Nie gromadzimy prywatnych danych. Korzystając z serwisu www.combox.pl wyrażasz zgodę na używanie tych plików.

8. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera www, na którym przechowywana jest nasza stron.

Każde zapytanie skierowane do naszego serwera jest zapisywane w logach serwera (obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik).

Logi zapisywane są i przechowywane na serwerze. Dane te nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem i administracją serwisem.

Logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem i zapewnieniu jego bezpieczeństwa. Dane te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające naszą stronę.

9. Przekazywanie danych innym podmiotom

W niektórych przypadkach możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim. W uzasadnionych przypadkach Odbiorcami Państwa danych będą:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane w celu możliwości wykonywania swoich obowiązków (biura rachunkowe, kurierzy)
 • inni odbiorcy danych – podwykonawcy, firmy kurierskie, firma hostingująca nasz serwer pocztowy oraz mailowy
 • organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Nie przekazujemy danych naszych Klientów innym podmiotom w celach, które nie są bezpośrednio związane z wykonaniem umowy.

10. Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszego serwisu i chronić go przed nieuprawnionymi atakami złośliwego oprogramowania korzystamy z plików cookies monitorujących ruch
i bezpieczeństwo na naszych stronach.

11. Prawa użytkownika strony internetowej

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia;
 • żądania przeniesienia danych w sposób zautomatyzowany na rzecz wskazanych przez tą osobę odbiorców
 • wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie przez nas jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

12. Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Aby cofnąć każdą zgodę udzieloną naszej firmie w związku z przetwarzaniem danych osobowych wystarczy wysłać e-mail, przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Wolę cofnięcia zgody mogą Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

13. INNE WAŻNE INFORMACJE

Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Dane naszych Klientów będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia celu przetwarzania oraz przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń – w celu umożliwienia realizacji przysługujących nam oraz naszym Klientom praw lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych w ramach podjętej lub planowanej współpracy jest dobrowolne, ale w niektórych sytuacjach może być niezbędne w celu skorzystania z naszych usług.

Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania danych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy żadnych decyzji, opartych na takim profilowaniu.

Nie przetwarzamy informacji szczególnych kategorii w rozumieniu RODO, takich jak np. informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, wyznaniu, przynależności związkowej lub dotyczących wyroków skazujących.

Nie przekazujemy przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.